จีนจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ในการค้นหาและออกสำหรับผู้ใช้ภายในภูมิภาคจีนแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างมาก นี้สะท้อนให้เห็นในข้อมูลอุตสาหกรรมที่คาดการณ์อัตราการเติบโตสูง (ประมาณ 8.4% ระหว่าง 2017 และ 2022); และการคาดการณ์คาดว่าจีนจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลกภายในปี 2565 ด้วยจำนวน 128 ล้านครั้ง จีนเป็นแหล่งรายจ่ายด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดและคาดว่าจะขยายตัวได้อีก 10.9% ระหว่างปี 2560 ถึง 2565

แรงผลักดันหลักของการเติบโตในด้านการท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายนี้เกิดขึ้นจากชนชั้นกลางที่มั่งคั่งมากขึ้นการเชื่อมต่อที่เพิ่มขึ้นและการลดการเดินทาง รายได้ขั้นต่ำของประเทศจีนต่อหัวได้เพิ่มขึ้น 8.8% ในช่วงครึ่งแรกของปีพ. ศ. 2560 และคาดการณ์ว่า 400 ล้านคนในเมืองของจีนจะเข้าสู่กลุ่มชนชั้นกลางภายในปี พ.ศ. 2563 รวมกับความอยากอาหารในการเดินทางท่องเที่ยวทำให้ชัดเจนว่ามี โอกาสที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตในอนาคตในตลาดการท่องเที่ยวของจีน