“ลูกค้าที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ”

ในห้ากรณีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถูกนำมาใช้กับ “ลูกค้าที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ” การร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตำรวจกล่าวว่า นนิวเดลีอายุดื่มตาม กฎหมายคือ 25 ปี ในเดือนมิถุนายน 2015 กรมได้ยื่นคำร้องต่อรัฐบาล AAP เพื่อขอให้นำเครื่องดื่มนำเข้าตามกฎหมาย ในระหว่างการตรวจสอบส่วนใหญ่ของสโมสรก็พบว่าการละเมิดเงื่อนไขที่นั่งกำลังการผลิต ในกรณีเหล่านี้ค่าปรับถูกบังคับใช้กับสถานประกอบการดังกล่าว

ในการตอบสนองต่อคำถามที่ถามโดย AAP MLA Vishesh Ravi ในนิวเดลีสภากรมสรรพสามิตกล่าวว่า 214 แห่งในผับบาร์และร้านอาหารได้รับการตรวจสอบโดยสาขาการบังคับใช้กฎหมายเมื่อปีที่แล้ว จากข้อมูลเหล่านี้พบว่ามี 94 บาร์ที่ละเมิดกฎหมายภาษีสรรพสามิต ฉลากของขวดเบียร์มักกล่าวถึงเวลาที่พวกเขาสามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย “แผนกดำเนินการหากมีการค้นพบเบียร์และเบียร์ที่พบในเบียร์ซึ่งหมดอายุแล้วตามคำแนะนำที่เป็นลายลักษณ์อักษร” เขากล่าว