วัดโพธิ์เก้าต้น (วัดไม้แดง)

นอกจากคูค่ายพม่าแล้ว ในจังหวัดสิงห์บุรี ยังมีวัดโพธิ์เก้าต้น หรือ วัดไม้แดง ซึ่งมีบทบาทสำคัญมากในอดีตเมื่อครั้งชาวบ้านบางระจันเสียสละเลือดเนื้อปกป้องเมืองไทย ดังนั้นวัดนี้จึงมีความเก่าแก่ ศักดิสิทธิ์ และเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ กรมศิลปกรได้ขึ้นทะเบียนวัดเป็นโบราณสถาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2498

ในสมัยก่อนชาวบ้านพากันเรียกวัดนี้ว่าวัดไม้แดง เนื่องจากภายในบริเวณวัดมีต้นไม้แดงขึ้นเป็นจำนวนมาก และมีความเชื่อกันว่าไม้แดงเหล่านี้เป็น ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีผู้ใดกล้าตัดทำลาย ซึ่งเคยมีต้นไม้แดงที่อายุกว่า 200 ปียืนต้นตายภายในวัดเลยทีเดียว ทว่าความสำคัญของวัดโพธิ์เก้าต้นในอดีตแท้จริงแล้วคือการเป็น สถานที่ที่ชาวบ้านบางระจันเคยใช้เป็นที่มั่นในการสู้รบกับกองทัพพม่าเมื่อคราวยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา ในปีพ.ศ.2308 โดยปัจจุบันมีการสร้างค่ายจำลองไว้บริเวณหน้าวัด นอกจากนี้ภายในยังมีวิหาร พระอาจารย์ธรรมโชติ หรือหลวงพ่อยิ้ม พระผู้เป็นที่พึ่งของชาวบ้านยามศึกสงคราม แม้กระทั่งปัจจุบัน พระอาจารย์ธรรมชาติก็ยังเป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีความเชื่อว่าหากมาบนบานกับรูปประติมากรรมพระอาจารย์ธรรมโชติแล้ว เมื่อสมใจปรารถนาต้องมาแก้บนด้วยการหาบน้ำมาเติมลงใน สระน้ำพระธรรมโชติซึ่งจะเป็นจำนวนกี่หาบนั้นขึ้นกับผู้ขอพร. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand